Certyfikowany trener i coach ICF z wieloletnią praktyką w pracy ze środowiskiem naukowo-innowacyjnym, a także doświadczony projekt manager. Pasję towarzyszenia ludziom w drodze do ich celów i planów realizuje pracując w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie zarządza projektami wspierającymi szkoleniowo kreatorów, innowatorów i edukatorów w środowisku akademickim oraz B&R (www.projektsims.eu ), a także w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji gdzie należy do zespołu trenerów (www.frse.org.pl ). Wierzy, że kreatywność i poczucie wiary w siebie i swoje marzenia, a także robienie rzeczy, które mają sens, dają ludziom największą motywację dlatego stworzyła innowację społeczną Dyplom na START-up:

https://www.youtube.com/watch?v=CUgI2lKXumA

https://www.youtube.com/watch?v=j3AEqfBP21g