MAŁGORZATA JASNOCH • Certyfikowany coach metodą Action Learning, doradca biznesowy, trenerka biznesu, mentorka, pasjonatka mindfulness. • Menadżerka z 18 letnim doświadczeniem w tworzeniu nowych firm/marek/zagranicznych oddziałów, restrukturyzowaniu, budowaniu elastycznych zespołów ukierunkowanych na rozwój, wyznaczanie trendów i osobistą satysfakcję oraz z 14 letnim doświadczeniem w prowadzeniu firmy. • Współtwórczyni spółki TEAL Action Learning Global, w ramach której tworzy i realizuje projekty rozwojowe dotyczące rozwijania umiejętności menedżerskich, komunikacji w zespole, wypracowywania strategii firmy przy udziale pracowników, dzielenia się wiedzą w organizacji, projektowania i wdrażania zmian, a także tworzenia i przetwarzania procedur i procesów. Głęboko w sercu leży jej dbałość o budowanie zaufania w zespole, o partycypację pracowników w decyzjach dotyczących ich pracy i rozwoju ich działów/firm. Wynika to z doświadczenia, że tak zarządzane zespoły pracują z pasją przynosząc firmie/organizacji maksimum wyników przy jednoczesnej ogromnej satysfakcji osobistej poszczególnych członków zespołu. • Współtwórczyni i wieloletnia Prezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, oferującego startupom możliwość udziału w akceleracji (Starter Rocket) zapewniającej m.in. dostęp do najwyżej klasy mentorów, także zagranicznych, inwestorów oraz globalny rozwój. Decydowała o wejściu spółek do akceleracji, doradzała twórcom i zarządom, decydowała o wejciu kapitałowym w najlepsze spółki, uczestniczyła w Radach Nadzorczych tych spółek. Oceniała projekty biznesowe aplikujące do Startera, projekty aplikujące do konkursu Infoshare Startup Contest oraz do projekty do międzynarodowego programu akceleracyjnego Impact Growth. Wspierała rozwój startupów poprzez łączenie właściwych ludzi i firm między sobą, poprzez wsparcie w rozwoju kompetencji liderów i ich zespołów, jak również realizując wiele profesjonalnych eventów oraz konferencji dla biznesowej społeczności zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym, w tym w szczególności współorganizując międzynarodową konferencję technologiczno-startupową InfoShare w zakresie Infoshare Startup Zone. Współpracowała z Washington Business Association w organizacji przedsiębiorczego obozu letniego dla młodzieży rozwijającego ich talenty liderskie oraz współtworzyła programu rozwoju kompetencji menadżerskich kadr takich korporacji jak Microsoft, Intel, Boeing, Kemira czy Young Digital Planet w ramach projektu Gdańsk Business Week. • Współtwórczyni Clipstera, jedynego miejsca w Polsce łączącego coliving, coworking oraz cooperation, miejsca, w którym oprócz rozwoju indywidualnego uczestników następuje także tworzenie się i rozwój zespołów, których zadaniem jest testowanie pomysłów biznesowych. • Członkini Rady Fundacji Rozwoju Mindfulness, która organizuje szkolenia nauczycielskie terapii poznawczej opartej na uważności MBCT oraz międzynarodową konferencję dotyczącą wpływu uważności na różne sfery życia w tym biznesową. • Przewodnicząca Rady Fundacji Fale Kultury, której misją jest upowszechnianie kultury i sztuki, wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej oraz wspieranie twórców i ich twórczości. • Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych Marketing Partnerski i PR Wyższej Szkoły Bankowej, Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, studium „Train the trainers” Akademii Trenerów SET.