Wykrywacz raka

Projekt obejmuje stworzenie urządzenia zdolnego do wykrywania nowotworów, na podstawie pomiaru stężenia glukozy w poszczególnych tkankach. Na podstawie badania wykazano, że nowotwory z racji pozyskiwania energii na zasadzie glikolizy, bez możliwości pozyskania energii z cyklu kwasu cytrynowego, potrzebują większej ilości glukozy, aby uzyskać porównywalną ilość energii, co zdrowa komórka. Fakt ten pozwala na wykrycie nowotworu na podstawie stężenia glukozy, które będzie znacząco wyższe od stężenia glukozy w zdrowych tkankach.

Nagrody

    II nagroda - stypendium naukowe w wysokości 7 000 zł