Wykorzystanie właściwości biobójczych ekstraktu żołędziowego w ekologicznym gospodarstwie rolniczym

W kręgu naszego zainteresowania, znalazło się zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich min. z żołędzi. To punkt do podjętych przez nas działań w kierunku zastosowania ekstraktu jako ekologicznego środka konserwującego w przechowalnictwie m.in. warzyw oraz naturalnego środka odkażającego w rolnictwie. Z przeprowadzonych 3 doświadczeń (warzywa, warzywa +pleśń Rhizopus nigrican, ściółka) w których użyto rożnych stężeń ekstraktu żołędziowego wynika, iż ekstrakt ma działanie biobójcze. Aby ekstrakt działał intensywniej przeciwgrzybicznie i mógł być stosowany do badanych przez nas celów należy zredukować w nim ilość cukrowców. Prawdopodobnie pełnią on role pożywki dla drobnoustrojów. Ewentualnie kolejnym krokiem będzie próba zniwelowania własności barwiących ekstraktu.

Nagrody

    International Since Summer Camp School w Serbii