SOLUTION - Urządzenie wspomagające sposób poruszania się osób niewidomych

Nagrody

    Infomatrix w Rumunii
    Nagroda specjalna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi