Redukcja poziomu zanieczyszczeń niskoemisyjnych w oparciu o innowacyjne rozwiązanie software’owe

Ze względu na zanieczyszczone Rybnickie powietrze postanowiliśmy zredukować ilość emisji zanieczyszczeń. Program przez nas napisany wyznacza optymalną trasę dla pojazdów technicznych, ale jego funkcjonalność może być rozszerzona. Program może być również używany do wyznaczania tras dla taksówek, czy karetek pogotowia. Wyniki ankiety przeprowadzanej prze nas dotyczącej Rybnickiego powietrza, oraz sposobie wywozu odpadów stwierdzają, że trasa, liczba postojów oraz czas potrzebny na wywóz odpadów może być znacznie zmniejszony. Dzięki przeprowadzonym symulacjom możemy stwierdzić, że ilość zużytego paliwa, a co za tym idzie również emisji zanieczyszczeń może być zredukowana w wielu przypadkach o więcej niż 50%. Jeśli chodzi o nasze zdrowie, każde działania powinny być brane pod uwagę.

Nagrody

    Nagroda Specjalna Przewodniczącej Jury Prof. Barbary Liberdy