Mechanizmy oddziaływania bakteriocyn na komórki bakterii na przykładzie acydocyny M

Celem pracy była charakterystyka molekularnych interakcji acydocyny M, niebadanej wcześniej bakteriocyny produkowanej przez szczep Lactobacillus acidophilus, z jej receptorem błonowym – transporterem mannozy (Man-PTS). W badaniach wykazano istotny potencjał antybakteryjny acydocyny M skierowany przeciw patogennym bakteriom. Następnie za pomocą metod biologii molekularnej i analiz bioinformatycznych zaproponowano mechanizm interakcji bakteriocyny z receptorem. Według niego połącznie acydocyny M z określonymi aminokwasami Man-PTS powoduje otwarcie kanału mannozowego i wyciek substancji wewnątrzkomórkowych, a w konsekwencji śmierć komórki.

Nagrody

    REGENERON ISEF
    Nagroda specjalna od Polpharma