Prototyp automatycznego pojazdu do prewencyjnej analizy stanu gleby na polach uprawnych

Nagrody

    I nagroda - stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł
    REGENERON ISEF
    Nagroda specjalna Ambasady Izraela - wyjazd do Izraela, wizyta studyjna