Zautomatyzowany system sortowania połączony z inteligentnym magazynem wysokiego składowania

Nagrody

    Nagroda Specjalna Przewodniczącej Jury Prof. Barbary Liberdy