BAQS- Bicycle air quality scanner / rowerowy skaner jakości powietrza

Nagrody

    Nagroda za Innowację społeczną