Zastosowanie zużytych fusów kawy do otrzymywania biodegradowalnych kompozytów polimerowych

Cel 15 ŻYCIE NA LĄDZIE

W projekcie przedstawiono metodę otrzymania kompozytu biodegradowalnego w postaci folii skrobiowej z wykorzystaniem zużytych fusów kawy, które stanowią materiał odpadowy. Zaproponowano również wykorzystanie otrzymanego biokompozytu do produkcji ekologicznych doniczek jednorazowych. Doniczki takie umieszczone w glebie ulegają degradacji, a zawarte w nich fusy od kawy stanowią naturalny nawóz dla rośliny. Wykorzystanie odpadów do otrzymania biokompozytu na bazie polimeru naturalnego, który potencjalnie można częściowo zastąpić tworzywa nie biodegradowalne, stanowi rozwiązanie ekonomiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego.

Nagrody

    Nagroda Polpharma