Ocena możliwości wykorzystania larw Zophobas morio do utylizacji styropianu na skalę przemysłową

Cel 12 ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

Projekt ma na celu sprawdzenie czy larwa Zophobas morio (drewnojad) może zostać wykorzystana w przyszłości na szeroką skalę do utylizacji różnych form przetworzonego polistyrenu. W eksperymencie wykorzystam pojemniki z larwami drewnojada, które zostaną podzielone na trzy grupy. Przetworzona forma polistyrenu będzie regularnie ważona w celu sprawdzenia w jakich ilościach będzie zjadana przez larwy drewnojada. Po zakończeniu projektu larwy zostaną przeliczone i część z nich będzie poddana procesowi przepoczwarczenia się w osobniki dorosłe. Zostanie porównana ilość procentowa przepoczwarczonych osobników w grupach badawczych i w grupie kontrolnej. Wyniki oraz obserwacje przeprowadzonego eksperymentu zostaną przedstawione w formie tabel i wykresów.

Nagrody

    EXPO-SCIENCES Europe 2020 w Rumunii
    Nagroda Innowator jutra