Biopolimery pochodzenia roślinnego

Nagrody

    Nagroda Specjalna Przewodniczącej Jury Prof. Barbary Liberdy
    EXPO-SCIENCES EUROPE 2018