Badanie i wykonanie wzmacniacza elektroakustycznego.

Wzmacniacz, ma na celu osiągnięcie efektu czystego i wyraźnego dźwięku. Jest to wszystko możliwe dzięki wzmacniaczom operacyjnym znajdującym się w wzmacniaczu głównym, oraz dwóm mikrofonom, z których jeden podaje powracające sygnały w przeciwnej fazie do drugiego; dzięki czemu dwa powracające sygnały się znoszą. Opisana tutaj ogólna zasada działania znalazła swoje konkretne i szczegółowe odzwierciedlenie w rzeczywistości jako, nowy, innowacyjny pomysł techniczny.

Nagrody

    EXPO-SCIENCES EUROPE 2018