Beehive Net - elektroniczna pomoc w służbie pszczelarza

Nagrody

    Nagroda specjalna DPD Polska Stypendium w wysokości 3000 zł
    EXPO-SCIENCES EUROPE 2018