Beehive Net - elektroniczna pomoc w służbie pszczelarza

Jest to system wspomagający pszczelarza w zarządzaniu pasieką, ochroną uli poprzez informowanie pszczelarza o rójce, kradzieży barci czy gotowości do miodobrania za pomocą modularnej sieci czujników. Ich zadaniem jest monitorowanie wielu parametrów ula np; temperatury, wilgotności, masy ula, itp. dzięki uzyskanym danym pszczelarz będzie informowany o sytuacji w pasiece. Pozwoli to na lepsze zarządzanie pasieką, poprzez optymalizację pory miodobrania, oraz zabezpieczenie pasieki przed kradzieżą. Swoją ofertę kierujemy głównie do właścicieli pasiek przemysłowych i ruchomych.

Nagrody

    Nagroda specjalna DPD Polska Stypendium w wysokości 3000 zł
    EXPO-SCIENCES EUROPE 2018