Ibuprofen w środowisku: czy szkodzi roślinom? Na ratunek - fotokatalityczny reaktor przepływowy

Celem naszych badań jest zaradzenie problemowi wciąż wzrastającej zawartości leków w środowisku. Skonstruowaliśmy urządzenie usuwające leki, bądź ich nie do końca zmetabolizowane pozostałości z wód. Urządzenie bazuje na metodzie fotokatalicznego rozkładu substancji organicznych, gdzie fotokatalizatorem jest ditlenek tytanu w formie anatazu. Zbadaliśmy czy roztwory wodne ibuprofenu o stężeniach 10 mg/L, 1 mg/L oraz 0,1 mg/L wpływają na kiełkowanie pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.). Uzyskane wyniki wskazują, że stężenie ibuprofenu 10 mg/L wpływa istotnie na obniżenie energii kiełkowania, siły kiełkowania oraz wydłużenie czasu kiełkowania, a stężenie 1 mg/L na wydłużenie średniego czasu kiełkowania. Badamy również wpływ roztworu przepuszczonego przez maszynę na pszenicę.

Nagrody

    Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni
    Nagroda specjalna od Banku Ochrony Środowiska