Od problemu żarówek do nowego systemu szyfrowania

Projekt dotyczy nowego sposobu tajnego przesyłania informacji. Pomysł zrodził się z zadania o żarówkach: danych jest n żarówek i n przycisków. Przycisk zmienia stan pewnych żarówek. Sprawdź czy do każdego stanu żarówek (włączone/wyłączone) można dojść od stanu, w którym wszystkie żarówki są wyłączone. Odpowiedź zależy od n i tą zależność znamy. Każdemu stanowi żarówek odpowiada jednoznacznie konieczny do użycia stan przycisków. Stan żarówek to ciąg 0 (zgaszona) i 1 (zapalona). Podobnie stan przycisków to ciąg 0 (nie użyty) i 1 (użyty). Stan żarówek to wiadomość jawna. Działamy na niego kombinacją przycisków, która stanowi klucz tajny. Zaletą nowego systemu jest jego prostota. Pokazujemy konkretną implementację tego kryptosystemu i omawiamy jego bezpieczeństwo.

Nagrody

    Nagroda PJATK (Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych)