Wielofunkcyjne hybrydowe układy elektrokatalityczne aktywne wobec elektroredukcji tlenu

Celem projektu jest wytworzenie nowych nanostrukturalnych układów katalitycznych zdolnych do efektywnej elektroredukcji tlenu, które zostaną wykorzystane w konstrukcji niskotemperaturowych ogniw paliwowych. Realizacja projektu obejmie przygotowanie hybrydowych układów złożonych z nanocząstek metali szlachetnych umiejscowionych w dobrze przewodzących warstwach zawierających nanostruktury węglowe i pary redoks, zdolnych do szybkiej mediacji ładunku. Kolejna część projektu obejmie charakterystykę fizykochemiczną wytworzonych układów metodami mikroskopowymi, spektroskopowymi i elektrochemicznymi.

Nagrody

    REGENERON ISEF
    Program mentorski PwC
    Program mentorski Fundacji Startup Hub Poland
    Nagroda specjalna Grupy LOTOS
    Nagroda specjalna od The SWAN School