Badanie postrzegania przestrzeni osobistej w aspekcie klaustrofobii

Zważając na coraz większą liczbę osób cierpiących na klaustrofobię, uzasadnione są obawy, że może ona stać się chorobą cywilizacyjną – plagą XXI w. Objawia się ona nagłym atakiem paniki po zaistnieniu sytuacji stresowej. Klaustrofobia może wynikać z zaburzeń percepcji własnej przestrzeni osobistej. Stanowiło to punkt wyjścia do prowadzonych przez nas badań. Obejmowały one m.in. porównywanie przestrzeni osobistej i sposobu widzenia różnych osób w nawiązaniu do występowania lęków klaustrofobicznych. Analiza postrzegania przestrzeni osobistej może być kluczem do zrozumienia przyczyn klaustrofobii i skutecznego jej leczenia.

Nagrody

    INESPO w Holandii