Porozumienie Bez Przemocy w szkole – badania społeczne

Brak umiejętności porozumiewania skutkuje zachowaniami takimi jak: krzyk, lęk, kłamstwo, agresja. Celem projektu jest analiza ilościowa i jakościowa powodów, sposobów reakcji i skutków problemów komunikacji interpersonalnej w relacji: dziecko/uczeń-rodzic-nauczyciel i relacji rówieśniczych. Praca zawiera ocenę opinii społecznej w zakresie przydatności języka PBP oraz potrzeby wprowadzenia go do programu nauczania. Wykorzystano metody: intuicyjną, obserwacyjną, ankietową, statystyczną i porównawczą. W czasie realizacji przeprowadzono badanie 2543 respondentów (9 ankiet): 2255 dzieci/uczniów, 187 rodziców i 101 nauczycieli. Badania ankietowe, prezentacje i efekty pilotażowych warsztatów udowodniły, że język PBP daje szansę dobrych relacji interpersonalnych, które warto propagować.

 

 

Kinga Woskowska - Empatyczna Polska

www.konferencja.empatyczna.pl/speaker/kinga-woskowska/ 

www.sygnal.oficynamm.pl/empatyczna-edukacja-zaproszenie-na-konferencje/ 

Nagrody

    III nagroda - stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł
    Nagroda PJATK (Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych)

Film o laureacie