Wykorzystanie przestrzennego modulatora światła do optymalizacji procesu sprzęgania pojedynczych fotonów do światłowodów jednomodowych

Kwantowe systemy działają zupełnie inaczej od klasycznych, są niezwykłym ułatwieniem w rozwiązywaniu wielu problemów. Kwantowość wymaga również innych technik, między innymi użycia pojedynczych fotonów, najczęściej wprowadzonych do światłowodów. Moja praca skupia się właśnie nad problemem wprowadzania pojedynczych fotonów do światłowodów. Jest to kluczowe, gdyż na tym etapie pojawiają się największe straty fotonów. Do optymalizacji tego procesu używam przestrzennego modulatora światła sterowanego algorytmem genetycznym. Zastosowałem ewolucyjną optymalizację, gdyż wymaga ona mało informacji o rozwiązywanym problemie. Jest to ważne, gdyż wiele czynników wpływa na ten proces.

Nagrody

    II nagroda - stypendium naukowe w wysokości 7 000 zł
    REGENERON ISEF