BWSD – Bicycle Warning System for the Deaf

BWSD to system, który ma na celu pomóc osobom niesłyszącym poruszać się bezpiecznie rowerem po drogach. System ten ostrzega rowerzystę, gdy za jego plecami znajdzie się samochód i pozwala na szybką jego reakcję na zaistniałą sytuacje (na przykład zjechanie bliżej krawędzi jezdni by umożliwić samochodom bezpieczne wyprzedzenie). System ten reaguje też na sygnały dźwiękowe dawane przez kierowców samochodów i informuje o tym rowerzystę.

Nagrody

    Nagroda specjalna DPD Polska Stypendium w wysokości 3000 zł
    Nagroda od Wrocławskiego Parku Technologicznego