Amber Drug. Badanie wpływu ekstraktów z żywic kopalnych i subfosylnych na mikroorganizmy

Projekt opiera się na nowatorskim, szerokim studium wpływu ekstraktów z żywic kopalnych oraz subfosylnych na rozwój wybranych mikroorganizmów. W toku badań został odkryty kompleks substancji pochodzenia organicznego (wyodrębniony z żywic kopalnych), który wykazuje znaczące, selektywne właściwości bakteriobójcze w kierunku lekoopornych szczepów Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty) opisano również drugą substancję o szerszym spektrum działania. Powyższe elementy projektu dają duże nadzieje w walce z zakażeniami powodowanymi przez lekooporne bakterie z którymi współczesna medycyna nie zawsze potrafi sobie radzić.

 

 

Nagrody

    Program mentorski PwC
    Expo-Sciences International

Film o laureacie