Badanie bakteriobójczych właściwości bursztynu bałtyckiego i jego możliwe zastosowania w medycynie

W projekcie zbadano bakteriobójcze właściwości substancji wyodrębnionych z bursztynu bałtyckiego. W celu przeprowadzenia badań na bakteriach przygotowano ekstrakty bursztynowe, do rozpuszczenia stosując różne rozpuszczalniki organiczne. Wykorzystano chorobotwórcze bakterie gram dodatnie jak Gronkowiec złocisty, E. faecalis oraz gram ujemną E.coli. Badania wpływu ekstraktów na rozwój bakterii dały dowód na to, że z bursztynu można wyodrębnić substancje które ograniczają rozrost kolonii bakterii gram+ - są dla nich zabójcze. Daje to nadzieję na możliwe przyszłe zastosowanie tych substancji w medycynie, przy produkcji leków.

 

Pod koniec czerwca, tego roku, Igor Kaczmarczyk poleciał do Instytutu Weizmanna w Izraelu. Ambasada Izraela w Polsce doceniła jego innowatorskie podejście 
To była dla niego wielka szansa pogłębiania badania nad swoim projektem pt.: „Wielokomponentowy system walki z zakażeniami bakteryjnymi z innowacyjną substancją aktywną pochodzenia naturalnego” zupełnie nowymi metodami laboratoryjnymi, niedostępnymi jeszcze w Polsce. O jego badawczej przygodzie przeczytacie w naszych aktualnościach: JAK ZACZĘŁA SIĘ PRZYGODA IGORA KACZMARCZYKA Z BURSZTYNEM? explory.pl/news

 

Instytut Naukowy Weizmanna (hebr. מכון ויצמן למדע) w Rechowot - uczelnia w Izraelu.

• Czy swoje badania realizowałeś w zewnętrznych placówkach (instytuty, laboratoria, itp.)? Jak wyglądała ta współpraca?
Pracę zacząłem w Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Później przeprowadzałem też eksperymenty na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej, w pracowni chemii analitycznej. Kolejnym miejscem z którym współpracowałem było Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, gdzie rozwój pracy nabrał największego tempa i gdzie zrobiłem największe postępy.


• Czy po konkursie rozwijałeś dalej swój projekt? A może zacząłeś realizować inne badanie?
Jak wspomniałem, w dalszym ciągu rozwijam swój projekt. Brałem też udział w projektach naukowych z innych dziedzin, np. z biologii molekularnej gdzie wraz z zespołem pracowałem nad optymalizacją nadprodukcji białek w szczepach bakteryjnych.


• Jak chciałbyś dalej rozwijać swój projekt? Jakie masz dalsze plany naukowe?
Dzięki konkursowi Explory miałem możliwość już w liceum doświadczyć nauki na wysokim poziomie, co w dużej mierze ukształtowało moje plany na przyszłość. Na pewno chciałbym rozwijać się zawdodowo w nauce, w pracy akademickiej, laboratoryjnej – odpowiadać na interesujące pytania z dziedziny biologii, medycyny, które będą mogły wprowadzać innowacje i znacząco wpływać na rzeczywistość.
Być może wiedza którą zdobędziecie nie będzie przydatna od razu na maturze czy w szkole, ponieważ znacząco wykracza poza program liceum, ale myślcie w dalszej perspektywie na swój rozwój jednocześnie ciesząc się doświadczeniami i poszukując pasji.

Nagrody

    Expo-Sciences International