Analiza architektury naczyń krwionośnych dna oka w oparciu o regułę Leonarda da Vinci w celu automatyzacji wczesnego wykrywania cywilizacyjnych chorób naczyniowych oka

Nagrody

    III nagroda - stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł