Automatyzacja systemu wczesnego wykrywania chorób plamki siatkówki oka

 Celem pracy było wykazanie zasadności wspomnianego prawa Leonarda da Vinci, zastosowanego do obliczenia promieni i długości naczyń siatkówki podczas stosowania terapii anty-VEGF. W pracy zastosowano anonimowe zdjęcia dna oka pacjentów z AMD, poddanych terapii, pacjentów nie objętych leczeniem oraz osób zdrowych. Obliczeń dokonano w programie ImageJ. U chorych w trakcie leczenia i w grupie kontrolnej, ilorazy sumy promieni odnóg do promienia pnia wyniosły odpowiednio 1,48; 1,57 oraz 1,03, a stosunek długości odnóg 1,41; 1,52 i 1,50. Gęstość naczyń krwionośnych wyniosła odpowiednio 2,05; 2,1 oraz 1,99. Zasada Leonarda da Vinci sprawdza się w przypadku zdrowych naczyń siatkówki; zarówno choroba jak i terapia doprowadzają natomiast do zaburzenia związku między promieniem odnóg i pnia naczyń.

Nagrody

    Nagroda PJATK (Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych)
    Expo-Sciences International