LAUREACI EXPLORY 2012 - PODSUMOWANIE

 1. Intel ISEF - I miejsce
  Jakub Nagrodzki
  Synteza trimetyloguanozynowych analogów kapu o potencjalnym znaczeniu w terapii genowej

 2. Intel ISEF - II miejsce
  Anna Kuśnierczak
  Wpływ różnych ekosystemów na rozrodczość murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) na przykładzie łąki, lasu i arboretum

 3. Intel ISEF - III miejsce
  Nicola Leończyk
  Wpływ hałasu turbin wiatrowych na organizmy żywe

 4. EUCYS - I nagroda
  Tymoteusz Król
  Ogólny opis kobiecego stroju wilamowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ubiorów żałobnych i trumiennych

 5. EUCYS - I nagroda
  Anna Kuśnierczak
  Wpływ różnych ekosystemów na rozrodczość murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) na przykładzie łąki, lasu i arboretum

 6. EUCYS - I nagroda
  Jakub Nagrodzki
  Synteza trimetyloguanozynowych analogów kapu o potencjalnym znaczeniu w terapii genowej.

 7. EUCYS - II nagroda
  Xavier Dobrzański
  Występowanie detrytofagów z rzędu motyli (Lepidoptera) na terenie Wrocławia i w okolicach

 8. EUCYS - II nagroda
  Jakub Iwanejko
  Dominika Ochotna
  Aminokwasy jako skuteczne i ekologiczne katalizatory w reakcji aldolowej

 9. EUCYS - II nagroda
  Nicola Leończyk
  Wpływ hałasu turbin wiatrowych na organizmy żywe

 10. EUCYS - III nagroda
  Patrycja Mołek
  Obserwacja podziału pracy wśród mrówek (Myrmica) w różnych warunkach pogodowych

 11. EUCYS - III nagroda
  Przemysław Pękała
  Wpływ zagęszczenia muszki owocowej na skuteczność polowania modliszki

 12. EUCYS- III nagroda
  Krzysztof Piersiala
  Badanie ekosystemu wydm śródlądowych we Wrąbczynku

Nagroda za plakat

 • Paweł Prządka
  Kraina 1000 wąwozów lessowych "Geopark Parchatka". Projekt trasy geoturystycznej.

Nagroda za ekspozycję

 • Tymoteusz Król
  Ogólny opis kobiecego stroju wilamowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ubiorów żałobnych i trumiennych

Nagroda Specjalna Fundacji Orange

 • Przemysław Dolder
  Badanie mechanizmu reakcji izomeryzacji 4-hydroksy-5-metylocyklopent-2-en-1-onu do 4-hydroksy-2-metylocyklopent-2-en-1-onu

Nagrody