Innowacyjna jednostka napędowa

Nasz projekt ma zastąpić silniki spalinowe tudzież wysokoprężne w pojazdach oraz być konkurencją dla napędów ekologicznych. Moduł napędowy jest bezpieczniejszy i bardziej ekologiczny od silników napędzanych cieczami napędowymi. Zastosowana w nim substancja nie jest łatwopalna oraz szkodliwa dla środowiska. Ponadto zużywa mniej energii w porównaniu z silnikami elektrycznymi. Dzieje się to ponieważ idea pomysłu opiera się przekładni hydraulicznej. Ciecz w zamkniętym obiegu, napędzana przez pompę, przejmuje wszystkie obciążenia tym samym wprawiając w ruch łopaty w komorze silnika. Moduł składa się z niewielu części co pozytywnie wpływa na jego żywotność.

Nagrody

    Nagroda specjalna od Drutex
    Nagroda specjalna od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    EXPO-SCIENCES EUROPE 2018