Wpływ oddziaływania allelopatycznego pikoplanktonowej sinicy Synechocystis sp. w środowisku wodnym

Nagrody

    Nagroda specjalna Grupy LOTOS
    EXPO-SCIENCES EUROPE 2018