Wpływ oddziaływania allelopatycznego pikoplanktonowej sinicy Synechocystis sp. w środowisku wodnym

Związki allelopatyczne mogą być odpowiedzialne nie tylko za konkurencję międzygatunkową, ale również za sukcesję ekologiczną organizmów. Pomimo powiązania tego zjawiska z zakwitami pikoplanktonowych sinic jest ono nadal niewystarczająco poznane. W badaniach określono wpływ oddziaływania allelopatycznego pikoplanktonowej sinicy Synechocystis sp. BA-153 na inne sinice w próbie środowiskowej oraz w próbach z dodaniem przesączem do monokultury.

Nagrody

    Nagroda specjalna Grupy LOTOS
    EXPO-SCIENCES EUROPE 2018