Zmodyfikowane nanokrystaliczne ogniwo słoneczne

Cel 7 CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA

Projekt ma na celu stworzenie ogniwa słonecznego, które jest tanie i proste w budowie. Badania polegają na budowaniu ogniw w różnych konfiguracjach (różne rodzaje podłoża i barwnika organicznego), a następnie wykonywaniu charakterystyk prądowo - napięciowych, badaniu pracy ogniw w różnych warunkach. Wykonując dotychczasowe badania zauważono iż: rodzaj użytego podłoża, a także rodzaj i budowa barwnika organicznego znacząco wpływają na efektywność ogniwa. Wszystkie badania przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych.

Nagrody

    I nagroda - stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł