Wpływ napojów, słodzików oraz jonów Se(IV) i Sr(II) na rozwój egzogennej erozji szkliwa

Zbadano w warunkach „in vitro” przebieg egzogennej erozji szkliwa pod wpływem spożywanych napojów. Poprzez oznaczanie ilości uwolnionego fosforu metodą spektrometrii UV VIS oszacowano masę roztworzonego hydroksyapatytu. Próbki szkliwa zalewano 4ml badanego napoju i inkubowano. Następnie dodawano 0,2ml molibdenianu amonu i kroplę SnCl2*H2O oraz mierzono spektrometrem absorbancję roztworu przy długości fali 690nm. Najbardziej szkodliwe okazało się spożycie wód mineralnych smakowych i napojów energetyzujących. Stwierdzono, że pH napoju, zawartość fosforu i ksylitolu ma wpływ na uwalnianie fosforu z hydroksyapatytów. Dodanie jonów Se(IV) i Sr(II) redukuje potencjał erozyjny napojów odpowiednio o 52% i 33%. Badania mogą mieć znaczenie w edukacji pacjentów, profilaktyce i produkcji napojów.

 

 

Polpharma sponsored the E(x)plory Science Award

www.polpharma.pl/en/news-company/polpharma-sponsored-the-explory-science-award/ 

Nagrody

    Nagroda specjalna od Polpharma

Film o laureacie