Dynamika przepływów z poruszającym się frontem

Hydrodynamika w przepiękny sposób łączy zaawansowane modelowanie matematyczne z życiem
codziennym - każdy pił napój przez słomkę i widział wodę wylewającą się z węża ogrodowego.
Okazuje się, że takie przepływy badane są już od stu lat, a i tak matematycznie ujęto wyłącznie
najprostszy przypadek bardzo wolnego, laminarnego ruchu cieczy.
W mojej pracy przedstawiam nowe podejście do tego zagadnienia prezentując nowatorski model
teoretyczny opisujący szybkie przepływy. Porównuję go z doświadczeniami uzyskując dobrą
zgodność i tworząc fundamenty pod nowe teorie hydrodynamiczne

Nagrody

    REGENERON ISEF