MIX2 – nowy naturalny inhibitor oporności wielolekowej

Lekooporność stanowi obecnie istotną przeszkodę w skutecznym leczeniu wielu chorób, w tym infekcji bakteryjnych, jak i chorób nowotworowych. Celem projektu było poszukiwanie i zbadanie wpływu kompozycji ekstraktów pochodzenia naturalnego na lekooporność komórek. W badaniach zastosowano mieszaniny ekstraktów z owoców polskich roślin zielarskich; lekooporne linie komórkowe; oraz techniki biologii molekularnej. Odkryto, że połączone ekstrakty (MIX2), skutecznie obniża lekooporność i uwrażliwia komórkę na podawany lek. Zakładam, że opracowana kompozycja MIX2 może w przyszłości znaleźć zastosowanie we wspomaganiu terapii lekowych.

Nagrody

    International Since Summer Camp School w Serbii