Contact

Dyrektor Fundacji
Joanna Gogolińska
+48 608 334 695
Koordynator Wydarzeń
Zuzanna Ziajko
+48 696 898 969
Koordynator Konkursu E(x)plory
Dorota Braziewicz
+48 728 804 557
Specjalista ds. administracji i finansów
Paulina Karpińska
Koordynatorka ds. Projektów i Wydarzeń E(x)plory
Agnieszka Duszyńska
+48 784 025 476
Specjalistka ds. projektów
Agata Balak
503 747 216
Koordynator ds. Projektów
Katarzyna Lester
+48 570 151 499
Kontakt z mediami
Weronika Regosz
+48 507 137 845