Dodatkowe szkolenia i wykłady

Uczestnicy programu mentorskiego będą mieli dodatkowo możliwość skorzystania ze specjalistycznych szkoleń. Odbędą się one w okresie marzec-grudzień 2019.

Pośród obszarów szkoleń znajdą się m.in.:

1. Modele biznesowe.

2. Marketing.

3. Własność intelektualna.

4. Narzędzia cyfrowe.

5. Ekosystem innowacyjnej przedsiębiorczości.

6. Zarządzanie projektem badawczym.

7. Badania (metodologia badań, plan badań i organizacja, opracowanie wyników i raport końcowy).

 

Kalendarium szkoleń:

1. Środki na innowacje, oferta PARP dla firm.

Termin: 20 marca 2019 r., godz. 11-13:00, Centrum Kreatywności Targowa

Prowadząca: Aneta Zielińska-Sroka, Kierownik w Departamencie Komunikacji i Marketingu, PARP

PARP to możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu m.in. prawa, zarządzania firmą, marketingu, finansowania działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe oferowane przez Agencję to dotacje z programów operacyjnych i ramowych Unii Europejskiej przeznaczane na rozwój biznesu na rynkach krajowym i zagranicznym. W ofercie PARP znajdziesz dofinansowanie niezbędne na wdrożenie nowych produktów, prac badawczo-rozwojowych i ekspansję na rynkach zagranicznych. Ważną częścią wsparcia Agencji jest pomoc MŚP w pozyskaniu partnerów, inwestorów lub kontrahentów.

Poznasz możliwości finansowania:

Start-upów
Designu
Usług
Inwestycji
Eksportu

Ekosystem innowacyjnej przedsiębiorczości.

Termin: 20 marca 2019, g. 13-16.00, Centrum Kreatywności Targowa

Prowadzenie: Zuzanna Kot i Michał Jankowski, INVESTIN

Jak odnaleźć się w świecie młodych innowatorów i przedsiębiorców. Gdzie szukać wsparcia, źródeł finansowania i partnerów biznesowych? Dlaczego networking jest ważny i jak sprawić aby był owocny. Prowadzący podczas spotkania przybliżą Wam odpowiedzi na te pytania. Spróbują stworzyć mapę, która pomoże Wam się w świecie przedsiębiorczości poruszać.

 

2. Od informacji, przez wiedzę do propozycji, czyli menu sukcesu.

Termin: 17 kwietnia 2019 r, g. 12-16.00, Centrum Kreatywności Targowa

Prowadzenie: dr hab. inż. Marcin Słoma, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska

Podczas szkolenia przedstawię Państwu moje przemyślenia i techniki, które stosuję od lat w kreowaniu pomysłów na badania naukowe i rozwojowe, i pozyskiwaniu finansowania na ich realizację. Rozpocznę przystawką złożoną z technik ułatwiających definiowanie "niebieskich" obszarów badawczych i rozwojowych, które wydają się być słabo eksplorowane przez inne zespoły (czyt. konkurencję). Przedstawię sposoby na realizację własnych badań, zarówno naukowych jak i rozwojowych, bazując na dorobku i osiągnięciach innych zespołów badawczych czy firm - nie wszystkie innowacje są autorskie. Po zdobyciu tych umiejętności przejdziemy do dania głównego, jakim jest usystematyzowanie nowatorskich pomysłów i przedstawienie swoich koncepcji potencjalnym instytucjom finansującym. Skupię się tu na formułowaniu wniosków o finansowanie prac badawczych naukowych i prac B+R, kierowanych do głównych jednostek krajowych finansujących realizację tego rodzaju działalności. Deser zapewnią Państwo we własnym zakresie, pomyślne uzyskując finansowanie Waszych wymarzonych, innowacyjnych pomysłów.

3. Modele biznesowe.

Termin: 15 maja 2019 r, g. 13.30-18.00, Centrum Kreatywności Targowa

Prowadzenie: dr Agnieszka Skala,

 1. Co to jest model biznesowy i czym się różni od biznes planu?
 2. Dla kogo są modele biznesowe i po co?
 3. Jakie są główne typy modeli biznesowych?
 4. Kanwa modelu biznesowego jako narzędzie pracy nad tworzeniem i udoskonalaniem modelu biznesowego.
 5. Lean startup jako metodyka zarządzania innowacyjnym przedsięwzięciem i model biznesowy jako jego element.
 6. Warsztat z modelowania biznesowego (tworzenie modelu).

4. IP w praktyce, czyli jak skutecznie chronić swoje rozwiązania.

Termin: 12 czerwca 2019 r, g. 10-18.00, Centrum Kreatywności Targowa

Prowadzenie:

 • Paweł Biały, ekspert w Departamencie Badań Patentowych
 • Paulina Jaworska, główny specjalista w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności
 • Małgorzata Gebler, specjalista w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności
 • Marek Gozdera, specjalista w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności
 • dr Piotr Zakrzewski, zastępca dyrektora w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjnoś

IP to nie tylko adres komputera, to także skrót od intellectual property, czyli własności intelektualnej, którą podobnie jak tę materialną można i trzeba chronić. Żyjemy w jej świecie: opatentowane wynalazki, utwory chronione prawem autorskim, tajemnice przedsiębiorstw, znaki towarowe to tylko niektóre przykłady dóbr niematerialnych, których możesz być właścicielem. Jakie są zatem przedmioty własności intelektualnej? Jak je chronić? Dlaczego prawem autorskim nie chronimy wynalazków, a skład Coca-coli nigdy nie został opatentowany? Do kogo może należeć IP? Na te i jeszcze wiele innych – znajdziesz odpowiedź podczas szkolenia prowadzonego przez ekspertów Urzędu Patentowego.

Urząd został powołany ponad 100 lat temu decyzją Józefa Piłsudskiego – Naczelnik wiedział co robi. Twórcy niepodległego państwa zdawali sobie sprawę, że bezpieczeństwo Polski to nie tylko ochrona granic, ale także dorobku intelektualnego polskich twórców. Dziś misja Urzędu jest taka sama – chcemy wspierać innowatorów, takich jak Ty. Zachęcamy do udziału w szkoleniu i wspólnej eksploracji systemu własności intelektualnej!

5. Zarządzanie projektem badawczym.

Termin: 11 września 2019, g. 10-13.00, Centrum Kreatywności Targowa

Prowadzenie: Monika Lamparska-Przybysz, Polpharma

Zagadnienia:

 • Umiejętności, teoria i praktyka zarządzania projektami badawczymi.
 • Definiowanie i planowanie projektu.
 • Funkcje i zadania w projekcie.
 • Zarządzanie projektem, wraz z zarządzaniem ryzykiem.
 • Kontrola i monitorowanie przebiegu projektu oraz ewaluacja, wraz z zarządzaniem budżetem.
 • Zakończenie i zamknięcie projektu.

 

6. Marketing.

Termin: 2 października 2019, Centrum Kreatywności Targowa

Prowadzenie: Bartosz Brosowski, LOTOS

Zagadnienia:

 • Elementy marketing.
 • Marketing produktu (brand management).
 • Cykl życia.
 • Strategie wejścia na rynek (CoToMarket) i sprzedaży (segmentacja, dotarcie do klienta, konkurencja, pricing).
 • Social media.
 • Model biznesowy projektu.
 • Dystrybucja i logistyka.

 

7. Zarządzanie projektem.

Termin: 13 listopada 2019, Centrum Kreatywności Targowa

Prowadzenie: Bartosz Brosowski, LOTOS

Warsztat daje wszelkie narzędzia, wiedzę i umiejętności sprawnego i efektywnego realizowania projektu. Uczestnicy nabywają wiedzę, jak zbudować wokół siebie silny i efektywny zespół projektowy, który sprawnie będzie realizował wspólnie zbudowany harmonogram projektu. Dzięki wiedzy o Kick-off meeting i sprawnej komunikacji unikną konfliktów w zespole i spowodują zaangażowanie wszystkich na 100 %. Umiejętności analizy ryzyk i zarządzania nimi w powiązaniu z całą gamą narzędzi monitoringu i kontroli projektu pozwolą zrealizować postawiony cel, a uzyskana podstawowa wiedza finansowa pomoże zakończyć projekt w ramach wyznaczonego budżetu, co wyraźnie wpływa na zwrot z inwestycji.