Badanie uczestników - raport 2018

Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego na Finalistach i Laureatach Konkursu Naukowego E(x)plory. Badanie było realizowane od maja do lipca 2018 roku i opierało się o dwie uzupełniające się metodologie – jakościową (wywiady) oraz ilościową (ankieta).

Główne obszary badania dotyczyły:

Laureatów i finalistów Konkursu Naukowego E(x)plory

  • ich planów edukacyjnych i zawodowych
  • motywacji do udziału w konkursie
  • korzyści, jakie odnoszą dzięki udziałowi w konkursie
  • planów wobec projektów konkursowych

Postrzegania Konkursu Naukowego E(x)plory przez jego laureatów i finalistów

  • skojarzeń, jakie wywołuje konkurs
  • oceny jego elementów (w tym promocji, poziomu merytorycznego, współpracy z opiekunem, atmosfery, organizacji, komunikacji i materiałów, formuły, nagród)
  • oceny konkursu Intel ISEF
  • pomysłów na ulepszenia konkursu

Rezultaty badania zaprezentowane są w podziale na wyżej wymienione obszary i uwzględniają zarówno wyniki badania jakościowego jak i ilościowego.

Przy ocenie elementów konkursu zamieszczone zostały podsumowania wraz z rekomendacjami od autorek raportu.

Ostatnia, trzecia część raportu, ukazuje profile uczestników konkursu, które powstały na bazie analizy ich motywacji do udziału w konkursie i realizacji projektów. Profile te ujawniły się dzięki analizie dwóch powyższych części raportu i pozwoliły na zaprezentowanie praktycznych wniosków odnośnie komunikacji z uczestnikami.

ZOBACZ CAŁY RAPORT

 

Badanie Uczestników Konkursu Naukowego E(x)plory zostało zrealizowane przez Survio (www.survio.com).