W grudniu 2021 Fundacja Zaawansowanych Technologii w ramach konkursu „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” realizowanego przez Fundację RUBIN, finansowanego ze środków m.st. Warszawy, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Przygotowanie Fundacji Zaawansowanych T...
Program Mentorski Explory skierowany do młodych talentów naukowych, wynalazców i innowatorów w wieku 13-20 lat. Założeniem Programu jest wsparcie w rozwijaniu pomysłów na projekty naukowe i techniczne poprzez indywidualną współpracę z laureatami poprzednich edycji Konkursu Naukowego E(x)plory oraz u...
Wyłoniono projekty zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Grantowego Explory 2021. Przyznano 35 grantów. Łączna kwota dofinansowań wyniosła: 23060,00 zł. Celem Programu Grantowego Explory 2021 jest dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem oraz rozwojem projektów naukowych prz...
Zapraszamy na webinarium informacyjne dotyczące trwającej rekrutacji do Konkursu Explory 2022! Webinarium poprowadzi Dorota Braziewicz, koordynatorka Konkursu Explory. Goście: Nina Cielica, Laureatka I miejsca w Konkursie Explory 2021 oraz Gabriela Szczepanik, Laureatka II miejsce w Konkursie Explor...
Fundacja Zaawansowanych Technologii jest organizatorem programu Explory, który od 10 lat wynajduje i wspiera młode talenty. W tym czasie udało się stworzyć społeczność ponad 2400 młodych talentów, którzy zgłosili do Konkursu Explory ponad 1500 projektów badawczych i wynalazków. Fundacja prowadzi tak...
Fundacja Zaawansowanych Technologii jest organizatorem programu Explory, który od 10 lat wynajduje i wspiera młode talenty. W tym czasie udało się stworzyć społeczność ponad 2400 młodych naukowców, którzy zgłosili do konkursu ponad 1500 projektów naukowych. W ciągu 10 edycji odbyły się 53 wydarzenia...