Daty regionalnych etapów Konkursu E(x)plory 2022Wszystkie wydarzenia odbędą się w formule online. Przydział projektów konkursowych do poszczególnych etapów znajduje się TUTAJ.Regionalne etapy Konkursu odbędą się w ramach Regionalnych Festiwali Explory w następujących terminach:• 17-18 marca 2022 – R...
Wyniki I Etapu Konkursu Naukowego Explory 2022Poniżej przedstawiamy listę projektów zakwalifikowanych do etapu regionalnego Konkursu E(x)plory 2022!(link do listy – sortowana szkołami)Etap regionalny przeprowadzony zostanie w formie online w ramach czterech Festiwali E(x)plory, które odbędą się międ...
Program Grantowy Explory 2021W 2021 roku zrealizowaliśmy program grantowy „Minigranty dla Młodych Talentów”. Program grantowy był dedykowany młodzieży szkolnej w wieku 13-20 lat. Celem programu było dofinansowanie rozwoju projektów. Wsparcie finansowe otrzymały 35 projekty (58 autorów). Łączna pula ...
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni jest zwycięzcą w konkursie na najlepszą kampanię promocyjną, którą zrealizowano w ramach odbywających się w 2021 roku Szkolnych Festiwali Explory! Gdyńska Trójka publikowała materiały w kanałac...
W grudniu 2021 Fundacja Zaawansowanych Technologii w ramach konkursu „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” realizowanego przez Fundację RUBIN, finansowanego ze środków m.st. Warszawy, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Przygotowanie Fundacji Zaawansowanych T...
Program Mentorski Explory skierowany do młodych talentów naukowych, wynalazców i innowatorów w wieku 13-20 lat. Założeniem Programu jest wsparcie w rozwijaniu pomysłów na projekty naukowe i techniczne poprzez indywidualną współpracę z laureatami poprzednich edycji Konkursu Naukowego E(x)plory oraz u...