Opis projektu:

Jest to projekt z zakresu algebraicznej teorii grafów. Graf to struktura złożona z wierzchołków oraz połączeń między nimi. W swojej pracy badam grupy związane z grafami, będące uogólnieniem symetrii tych struktur. Każdemu grafowi przyporządkowuje grupę przekształceń, która zachowuje gwiazdy, czyli zbiory sąsiadujące z wybranym wierzchołkiem. W pracy badam te grupy, a także powiązania między nimi a grupami symetrii grafów, zwanych automorfizmami.