Opis projektu:

Badanie czynników determinujących wydajność procesu wylęgu piskląt gęsi ras hodowlanych