Opis projektu:

Niniejszy eksperyment (badanie pilotażowe) miał na celu wytworzenie nośnika modelowego hydrofobowego leku, który będzie się uwalniał w jelitach (pH zasadowe), a nie w żołądku (pH kwaśne).