Opis projektu:

Nasz projekt polega na opracowaniu wewnętrznej warstwy opakowań wielomateriałowych, która będzie ulegała procesowi biodegradacji. Celem pracy jest zmniejszenie ilości odpadów, które nie mogą zostać poddane odzyskowi. Próbki bibuły celulozowej pokryliśmy warstwą polimerów biodegradowalnych i przetestowaliśmy ich hydrofilowość. Uzyskane rezultaty stanowią pierwszy krok do dalszych poszukiwań zamienników opakowań wielomateriałowych.