Opis projektu:

Celem projektu jest zaprojektowanie, wyprodukowanie i poddanie ocenie, urządzenia zwiększającego komfort lekarzowi i osobie badanej. Brakuje na rynku produktu, który pozwalałby na obiektywną ocenę ustawienia ciała w przestrzeni we wszystkich płaszczyznach. Dodatkową funkcją będzie dla badającego ocena zakresu ruchomości stawów. Terapeuta w swojej praktyce posiadałby nie 3-4 narzędzia, ale jedno urządzenie. Pozwoli to na szybszą, łatwiejszą i szerszą ocenę postawy ciała i wzorców ruchowych.