Opis projektu:

W toku wytwarzania obwodów drukowanych do produkcji urządzeń elektronicznych powstają zużyte kąpiele procesowe zawierające formaldehyd, które muszą być unieszkodliwiane w kontekście ich potencjalnego negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Projekt będzie polegał na syntezie zielonego utleniacza (żelazianu(VI) potasu, K2FeO4), optymalizacji jego wykorzystania do unieszkodliwiania kąpieli poprocesowej pochodzącej z produkcji płytek drukowanych oraz na wykonaniu badań toksykologicznych.