Opis projektu:

Celem tego badania jest ocena wpływu suplementacji cholekalcyferolem na zmiany w poziomie wydolności tlenowej i siły mięśniowej u mężczyzn trenujących piłę ręczną. Metody: w badaniu wzięło udział 14 sportowców podzielonych na grupę eksperymentalną i kontrolną. Grupa eksperymentalna suplementowana cholekalcyferolem (6000IU/dobę) przez 56 dni, grupa kontrolna otrzymywała placebo. Wszystkim badanym na początku eksperymentu oznaczono 25 (OH) D, wykonano pomiary antropometryczne, pomiary wydolności tlenowej metodą bezpośrednią i pośrednią, oraz dokonano pomiaru siły. Obecnie trwają badania, których koniec przewidziany jest w marcu tego roku. Wyniki zostaną poddane wnikliwej analizie statystycznej. Omówienie badań zostanie opisane z uwzględnieniem najnowszej literatury.