Opis projektu:

Celem projektu jest wykazanie że pomniki przyrody ożywionej są niezbędnym elementem utrzymania ekosystemu i dlatego należy udoskonalić prawny system ich ochrony. Szczególnie interesują nas drzewa na terenach zurbanizowanych i ich wpływ na funkcjonowanie miasta ze względu na narastające wycinki w naszej okolicy. Projekt polega na pomiarowym badaniu porównawczym próbek gleby pozyskanych z terenów województwa pomorskiego, w których oznaczamy jej zdolność do ewapotranspiracji. Dzięki naszemu projektowi możemy zwiększyć ilość pomników przyrody ożywionej, w ekosystemach miejskich. Ma to szczególne znaczenie dla zrównoważonego klimatu miast oraz w zapobieganiu zmianom środowiskowym, szczególnie suszy, które są coraz poważniejszym problem wymagającym jak najszybszego rozwiązania.