Opis projektu:

Projekt “Bezpieczny Przejazd Kolejowy” ma na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Urządzenie znajdujące się na przejeździe kolejowym sprawdza w jakim położeniu znajduje się szlaban a następnie wysyła tę informację do maszynisty nadjeżdżającego składu kolejowego. Jeżeli pociąg znajduje się poza zasięgiem, wówczas maszynista otrzymuje informację o braku połączenia pomiędzy pociągiem a przejazdem kolejowym. Natomiast jeśli pociąg jest w odległości ok. 1 km od przejazdu kolejowego, wówczas maszynista otrzymuje informację o tym w jakim położeniu znajduje się szlaban. Jeżeli szlaban nie jest opuszczony i istnieje ryzyko, że na przejeździe kolejowym może się znajdować jakiś pojazd, wówczas maszynista składu kolejowego ma czas aby zareagować, wyhamować pociąg.