Opis projektu:

Postępujący rozwój technologii jądrowej, a także rosnąca liczba elektrowni jądrowych, powoduje pojawienie się zwiększonego ryzyka związanego z emisją pierwiastków promieniotwórczych, która może prowadzić do radioaktywnego skażenia terenu, żywności lub wody. Pojawia się w efekcie zapotrzebowanie na tanie, dostępne urządzenia do wykrycia takiego promieniowania, zwłaszcza występującego w dawkach zagrażających życiu człowieka. Dostrzegając powyższą potrzebę, nasz zespół postanowił zaprojektować urządzenie wykrywające cząstki beta oraz niskoenergetyczne cząstki gamma. Wykorzystaliśmy odwrotnie spolaryzowane fotodiody półprzewodnikowe typu PIN jako element detekcyjny oraz cyfrowo-analogowy tor obróbki danych. Dodatkowym celem było stworzenie układu opartego o powszechnie dostępne komponenty.