Opis projektu:

CaptApp to aplikacja komputerowa napisana w języku Python, której zadaniem jest generowanie napisów z dowolnego wyjścia audio w urządzeniu w czasie rzeczywistym. Osiąga to poprzez przechwycenie wychodzącego z urządzenia dźwięku, przeprowadzenie na nim analizy oraz rozpoznania mowy przy użyciu Google Speech API, a następnie wyświetlenie wygenerowanego tekstu na ekranie w formie nakładki. CaptApp jest rozwiązaniem skierowanym przede wszystkim do osób niesłyszących i niedosłyszących, które bardzo często borykają się z problemem braku dostępności treści komputerowych. Aplikacja pozwala na uzyskanie transkrypcji do dźwięku z dowolnej aplikacji, umożliwiając takim osobom swobodne oglądanie filmów bez względu na obecność napisów, uczestniczenie w konferencjach on-line i wiele więcej.