Opis projektu:

Innowacyjny Śmietnik, nowoczesne rozwiązanie problemów z segregacją śmieci w naszym kraju. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu rozpoczęcie kontrolowania wyrzucanych przez mieszkańców śmieci, a zarazem polepszenie systemu opłat. Polega on na zbudowaniu altan śmietnikowych, do których wchodzi się wykorzystując kod dostępu. Po wejściu, wagi w śmietnikach tarują się i zaczynają ważyć ilość śmieci dla poszczególnych mieszkań. W ten sposób przyzwyczaimy ludzi do segregacji i dbania o planetę, dając im przy tym korzyści finansowe. Wprowadzenie tego typu innowacyjnych śmietników nie przysporzyłoby dużo trudności, a korzyści dla planety byłyby ogromne. Jednocześnie ten projekt przyniósłby większe poczucie sprawiedliwości dla osób stosujących się do reguł segregacji śmieci.